02.08.2016 – ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση για συγκρότηση του νέου ΔΣ της ΑΕΓΕΚ.

Wpaegadmin/ August 2, 2016/ Announcements

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 02.08.2016, κατά την Α’ επαναληπτική έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης,  εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Μετά την ως άνω εκλογή, η συγκρότησή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καθώς και η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας έχουν ως ακολούθως:

 1. Η συγκρότησή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως τις 30.06.2019,  είναι η ακόλουθη:
 • Γεώργιος Εξαδάκτυλος                          Πρόεδρος  και Δ/νων Σύμβουλος /Εκτελεστικό Mέλος
 • Μιλτιάδης Φωτιάδης                             Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης ΓαΪτανάρος                               Αντιπρόεδρος/ Εκτελεστικό Μέλος
 • Μαρία Σαρηγιάννη                                Μη  Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Σίμος                                        Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Χρυσάνθη Χατζησταματίου                   Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ροδάνθη Παπαγιαννάκη                        Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Νικόλαος Κουτσούκαλης                       Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Χρήστος Νούσιας                                    Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 1. Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, ο κος Γεώργιος Εξαδάκτυλος Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.
 2. Ο κος  Γεώργιος Εξαδάκτυλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος,  Εκτελεστικό Μέλος, Έχει δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα και ενδεικτικά σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρίες εστίασης και εισαγωγής και εμπορίας μηχανημάτων έργου και μηχανολογικού εξοπλισμού, επίσης μέσω ατομικών επιχειρήσεων. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963.

–  Ο κος Μιλτιάδης Φωτιάδης ,  Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, είναι Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ. ‘Εχει διατελέσει στέλεχος και δ/ντής έργων μεγάλων τεχνικών εταιριών (ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ Α.Τ.Ε και κοινοπραξίες της ΕΔΟΚ ΕΤΕΡ στο εξωτερικό  ΙΡΑΝ και  Λιβύη). Ως Δ/ντής έργων έχει εκτελέσει μεγάλα έργα οδοποιίας στο εξωτερικό και στην Ελλάδα  και ειδικότερα μεταξύ άλλων  τις σήραγγες Παράκαμψης Ναυπάκτου, Αγ. Ηλία , Σ1 + Σ4 Παναγοπούλας Αιγίου, Μετσόβου, Τυμφρηστού, Τεμπών Μαλακάσας και Αγ. Κυριακής κ.α. Ηταν εκ των ιδρυτών μέτοχων και στέλεχος της τεχνικής εταιρίας ΑΤΕ ΟΜΑΣ Α.Ε. η οποία συγχωνεύθηκε με απορρόφηση το 2002 από την εταιρία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ της οποίας αποτέλεσε στέλεχος έως το 2006 οπότε και απορροφήθηκε από την εταιρία ΑΕΓΕΚ  με την οποία ο ίδιος συνεργάστηκε έως το 2008 και εν συνεχεία με την εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έως το 2013,οπότε και συνταξιοδοτήθηκε .  Γεννήθηκε στην Λάρισα  το 1944.

– Η κα  Χρυσάνθη Χατζησταματίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός  του ΕΜΠ  και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Msc) του Πανεπιστημίου STRATHCLYDE UNIVERSITY της Γλασκώβης Σκωτίας με αντικείμενο  Research in Structural Engineering . Με την ιδιότητα του μελετητή, συντονιστή Μηχανικού αλλά και Επιβλέποντος Μηχανικού, διετέλεσε για το χρονικό διάστημα από 1980 έως και 2012 συνεργάτης μεγάλων τεχνικών εταιριών της χώρας ενδεικτικά ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε., ΑΕΓΕΚ , όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και κοινοπραξίες αυτών αναφορικά με έργα ΔΕΗ , Ολυμπιακά έργα  αλλά και ιδιωτικά όπως η ανακαίνιση του ξενοδοχείου HILTON Aθηνών, κ.α. Επίσης  διετέλεσε Τεχνική Δ/ντρια στην Εταιρία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. κατά την εκτέλεση του έργου της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, ενώ συνεργάστηκε ως τεχνική σύμβουλος του δικ. γραφείου ΜΑΡΚΑΚΗΣ & συνεργάτες για θέματα παρακολούθησης των έργων ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ , ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. κλπ. και της εταιρίας ALPHA AΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.. ενώ από το 2013 και εντεύθεν συνεργάζεται  ως τεχνικός σύμβουλος της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε..  Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957.

– Ο κος Χρήστος Νούσιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, είναι Διπλωματούχος  Οικονομολόγος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.) τμήματος Στατιστικής. Εχει άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξεως.  Από το 1992 και μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας  Λογιστής – Φοροτεχνικός Σύμβουλος , παρέχοντας πλήρη λογιστική και φορολογική στήριξη σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα. ‘Εχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1965.

 Κηφισιά 2.8.2016.

Share this Post