Η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας από τις 28.06.2013 είναι η ακόλουθη:

  1. Σωτήριος Γαβριήλ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος
  2. Μιχαήλ Σίμας, Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος
  3. Ιωάννης Τσιτσιλώνης, Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος
  4. Γεώργιος Σίμος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  5. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Ιωάννης Χριστόφαλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Νικόλαος-Ιωάννης Καμπάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  8. Νικόλαος Κουτσούκαλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  9. Γεώργιος Χριστόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του παραπάνω Δ.Σ. διαρκεί ως την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Σύντομο Βιογραφικό

Η εμπειρία και οι θέσεις ευθύνης του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

Σωτήριος Γαβριήλ. Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μετά την αποστράτευσή του με αίτησή του, κατά το έτος 1977 , διηύθυνε ως εργοταξιάρχης μεγάλα τεχνικά έργα, αρχικά στον όμιλο των εταιριών ΕΔΟΚ Α.Ε.� ΕΤΕΡ Α.Ε., στην συνέχεια στις εταιρίες ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΚ Α.Ε. Από το έτος 1989 πέρασε στον Τραπεζικό κλάδο, αναλαμβάνοντας θέσεις Δ/ντού και Γεν. Δ/ντού σε εταιρίες του ομίλου της ALPHA BANK ( ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. � ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε-) και στην συνέχεια στον όμιλο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.), ενώ από το έτος 2004 – 2007 διετέλεσε αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής της ως άνω Τραπέζης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937.

Μιχαήλ Σίμας. Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος Πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διευθύνει μεγάλα τεχνικά έργα από το 1970. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1946.

Ιωάννης Τσιτσιλώνης. Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος Πτυχιούχος Οικονομικού τμήματος Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εμπειρία 20 ετών στον κατασκευαστικό κλάδο. Είναι Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας. Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1951.

Γεώργιος Σίμος. Μέλος Δ.Σ.. Μη Εκτελεστικό Μέλος. Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Πολ. Μηχανικός του Ε.Μ.Π. Μέχρι την αποστράτευσή του το 1999 ως Αντιστράτηγος, διετέλεσε σε επιτελικές θέσεις στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, στρατιωτικός ακόλουθος στην Ουάσιγκτον και Δ/ντής Μηχανικού του Ελλ.Στρατού. Από το 1999 και εντεύθεν δραστηριοποιείται στο ιδιωτικό τομέα, ενδεικτικά διηύθυνε το ευρωπαικό τμήμα της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο του Τορόντο SUSTAINALBLE ENERGY TECHNOLOGIES (STG), ενώ διετέλεσε επικεφαλής της Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.

Δημήτριος Παπαδημητρίου . Μέλος Δ.Σ.. Μη Εκτελεστικό Μέλος. Ιατρός, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Στο εξωτερικό άσκησε την Ιατρική, ενώ με την επιστροφή του στην Ελλάδα δραστηριοποιήθηκε στον κατασκευαστικό τομέα και ειδικότερα στην αξιοποίηση ακινήτων, ιδιωτικών και τουριστικών, με έμφαση στις νέες κατασκευαστικές τεχνολογίες και επενδύσεις. Ειδικότερα ανέλαβε το 2004 Δ/ντής Στρατηγικών Πωλήσεων & Υπεύθυνος Λειτουργίας της κατασκευαστικής εταιρίας Thalassa Properties, από το 2008 διετέλεσε Δ/ντής Ανάπτυξης Εργων & Διαχειριστής Μεγάλων Πελατών της εταιρίας I-Land Developments, ενώ από το 2010 Δ/ντής Εργου, Πωλήσεων και Υπεύθυνος Λειτουργίας της κατασκευαστικής εταιρίας Solutions Architect.

Ιωάννης Χριστόφαλος, Μέλος Δ.Σ.. Μη Εκτελεστικό Μέλος. Οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στον τομέα των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Νικόλαος Καμπάς. Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Δικηγόρος Αθηνών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938.

Νικόλαος Κουτσούκαλης, Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Πολ. Συνταξιούχος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής Βερολίνου. Εργάστηκε τόσο στον Δημόσιο Τομέα, από την θέση του Γραμματέα Υπουργού και Δ/ντού στα Υπουργεία Προεδρίας, Εθνικής ʼμυνας και Εξωτερικών, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα ενδεικτικά στις εταιρίες ΗΡΑΚΛΗΣ (Δ/ντής προμηθειών), ΕΔΟΚ � ΕΤΕΡ (Δ/ντής διοικητικών υπηρεσιών και έργων εξωτερικού) PETROLA, ELDOOR (θυγατρική της BALKAN EXPORT).

Γεώργιος Χριστόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Οικονομολόγος, απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ. Διετέλεσε καθηγητής Λογιστικής και από το 1985 δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, ως Οικονομικός και Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων.