Σύνθεση Επιτροπής

Χρήστος Νούσιας

Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών –   Ανεξάρτητο   Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Ιωάννης Γαϊτανάρος 

Γραμματέας – Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών – Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Δημήτριος Νίκας  

Μέλος  της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.