05.08.2020 – Επανακαθορισμός ιδιότητα μέλους ΔΣ μέλους ΔΣ

Wpaegadmin/ August 5, 2020/ Announcements

Η Διοίκηση της εταιρίας ΑΕΓΕΚ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι, κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 05.08.2020, επανακαθορίσθηκε η ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κου Ιωάννη Γαϊτανάρου από Εκτελεστικό Μέλος σε Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίαση του ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα  ως ακολούθως :

1. Μιλτιάδης Φωτιάδης,  Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος

2. Ιωάννης Γαϊτανάρος,  Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ. / Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Μαρία Σαρηγιάννη,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

4.Δημήτριος Νίκας , Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Χρήστος Νούσιας , Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Share this Post