22.04.2019 – Ανακοίνωση επικαιροποίησης Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Wpaegadmin/ April 22, 2019/ Announcements

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ, ανακοινώνει ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εγκρίθηκε και είναι αναρτημένος στο site της εταιρίας ο νέος επικαιροποιημένος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία προς περαιτέρω ενίσχυση της τήρησης διαφάνειας και της υπεύθυνης λειτουργίας της εταιρίας.

Share this Post