26.09.2016 – ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση ανάρτησης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Wpaegadmin/ September 26, 2016/ Announcements

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

– οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01. – 31.12.2015 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 31.12.2015 αναρτώνται,  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρία (www.aegek.gr) σήμερα Δευτέρα, 26  Σεπτεμβρίου 2016.

Κηφισιά, 26.09.2016.

Share this Post