Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Wpaegadmin/ September 27, 2019/ Financials

Πρώτο Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.3556/2007 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2019 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων Α’ εξαμήνου 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Wpaegadmin/ October 25, 2018/ Financials

Πρώτο Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.3556/2007 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2018 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων Α’ εξαμήνου 2018 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΓΕΚ επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01 έως 31/12/2018 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων 31-12-2018

Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Wpaegadmin/ December 18, 2017/ Financials

Πρώτο Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.3556/2007 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2017 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων Α’ εξαμήνου 2017 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΓΕΚ επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01 έως 31/12/2017 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων 31-12-2017

Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Wpaegadmin/ December 31, 2016/ Financials

Πρώτο Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.3556/2007 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2016 Στοιχεία και πληροφορίες Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΓΕΚ επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01 έως 31/12/2016 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων 31-12-2016  

Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Wpaegadmin/ December 31, 2015/ Financials

Πρώτο Τρίμηνο Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση ’ τριμήνου 2015 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων Α’ τριμήνου 2015 Πρώτο Εξάμηνο Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.3556/2007 επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/06/2015 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων Α’ εξαμήνου 2015 Εννεάμηνο Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και

Read More

Οικονομικές Καταστάσεις 2014

Wpaegadmin/ December 31, 2014/ Financials

Πρώτο Τρίμηνο Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση ’ τριμήνου 2014 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων ’ τριμήνου 2014 Πρώτο Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.3556/2007 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Εννεάμηνο Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση εννεαμήνου 2014 Στοιχεία και

Read More

Οικονομικές Καταστάσεις 2013

Wpaegadmin/ December 31, 2013/ Financials

Πρώτο Τρίμηνο Αναδημοσιευμένες οικ.καταστασεις σε ενοπ. και μη βάση α’ τριμήνου 2013 Αναδημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες των ενοπ. και μη οικ.καταστασεων α’ τριμήνου 2013 Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση ’ τριμήνου 2013 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων ’ τριμήνου 2013 Πρώτο Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.3556/2007 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Read More

Οικονομικές Καταστάσεις 2012

Wpaegadmin/ December 31, 2012/ Financials

Πρώτο Τρίμηνο Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση A’ τριμήνου 2012 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων A’ τριμήνου 2012 Πρώτο Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.3556/2007 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 Εννεάμηνο Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση εννεαμήνου 2012 Στοιχεία και

Read More

Οικονομικές Καταστάσεις 2011

Wpaegadmin/ December 31, 2011/ Financials

Πρώτο Τρίμηνο Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση A’ τριμήνου 2011 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων A’ τριμήνου 2011 Πρώτο Εξάμηνο Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.3556/2007 επί των ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/06/2011 Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2011 Εννεάμηνο Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση εννεαμήνου 2011 Στοιχεία και

Read More

Οικονομικές Καταστάσεις 2010

Wpaegadmin/ December 31, 2010/ Financials

Πρώτο Τρίμηνο Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση A’ τριμήνου 2010 Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων A’ τριμήνου 2010 Πρώτο Εξάμηνο Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.3556/2007 επί των ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/06/2010 Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2010 Εννεάμηνο Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση εννεαμήνου 2010 Στοιχεία και

Read More