Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιούμενων 2018

Wpaegadmin/ June 18, 2019/ OikKatastaseisEnopimenon

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2018 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018 ΔΙΡΚΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2018 ΔΙΡΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2018 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018 ΕΡΓΩΝΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2018 ΕΡΓΩΝΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018

Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιούμενων 2017

Wpaegadmin/ September 10, 2018/ OikKatastaseisEnopimenon

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2017 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ΔΙΡΚΗ ΑΕ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2017 ΔΙΡΚΗ ΑΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2017 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017 ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΕ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2017 ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017

Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιούμενων 2016

Wpaegadmin/ April 1, 2018/ OikKatastaseisEnopimenon

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2016 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016 ΔΙΡΚΗ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΡΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2016 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016 ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2016 ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιούμενων 2015

Wpaegadmin/ December 31, 2015/ OikKatastaseisEnopimenon

ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2015 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015 ΔΙΡΚΗ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2015 ΔΙΡΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2015 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015

Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιούμενων 2014

Wpaegadmin/ December 31, 2014/ OikKatastaseisEnopimenon

ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2014 ΔΙΡΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 ΔΙΡΚΗ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2014 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2014

Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιούμενων 2013

Wpaegadmin/ December 31, 2013/ OikKatastaseisEnopimenon

ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2013 ΔΙΡΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 ΔΙΡΚΗ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2013 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2013

Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιούμενων 2012

Wpaegadmin/ December 31, 2012/ OikKatastaseisEnopimenon

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12_2012 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΔΙΡΚΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2012 ΔΙΡΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2012 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012

Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιούμενων 2011

Wpaegadmin/ December 1, 2011/ OikKatastaseisEnopimenon

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2011 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2011 ΔΙΡΚΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2011 ΔΙΡΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2011 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2011

Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιούμενων 2010

Wpaegadmin/ December 1, 2010/ OikKatastaseisEnopimenon

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2010 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2010 ΔΙΡΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2010 ΔΙΡΚΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2010 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2010 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2010

Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιούμενων 2009

Wpaegadmin/ December 1, 2009/ OikKatastaseisEnopimenon

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2009 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2009 ΔΙΡΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2009 ΔΙΡΚΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2009 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2009 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2009