10.10.18 – Ανακοίνωση ανάρτησης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2017

Wpaegadmin/ October 10, 2018/ Announcements

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 31.12.2017 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 31.12.2017 θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018.

Share this Post