22.11.2022 — Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

Wpaegadmin/ November 22, 2022/ Announcements

Η ΑΕΓΕΚ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 21.6.2022 ανακοίνωσής της , προέβη μετά από την παράταση της ισχύος του υπογραφέντος την 19.6.2022 συμβολαιογραφικού προσυμφώνου  έως και την 21.11.2022, στην υπογραφή του οριστικού συμβολαίου για την πώληση και μεταβίβαση προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ Α.Ε.»,  του συνόλου των οριζοντίων ιδιοκτησιών  (ήτοι 7 γραφείων), των δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσης  επί των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών, και του δικαιώματος καθ’ ύψος επί της πολυόροφης οικοδομής που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και επί της οδού  26ης Οκτωβρίου και Λήμνου. Μέρος του συνολικού τιμήματος ποσού 1,5εκ € καταβλήθηκε με την υπογραφή του συμβολαίου, ενώ η εξόφληση του υπολοιπόμενου πιστούμενου τιμήματος 1,25εκ€ θα γίνει το αργότερο έως την 18.01.2023. 

Share this Post