24.04.2019 – Ανακοίνωση ανάρτησης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Wpaegadmin/ April 24, 2019/ Announcements

Ανακοίνωση ανάρτησης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2018

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 31.12.2018 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 31.12.2018 θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2019.

Share this Post