24.10.2018 – ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων A εξαμήνου 2018

Wpaegadmin/ October 24, 2018/ Announcements

Ανακοίνωση ανάρτησης εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 2018

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η εξαμηνιαία Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 30.06.2018 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 30.06.2018 θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018.

 

Share this Post