26.04.18 – ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση μη δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2017

Wpaegadmin/ April 26, 2018/ Announcements

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει εντός της νόμιμης προθεσμίας τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.  Τα συνεχιζόμενα προβλήματά της στην συγκέντρωση όλων των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων από τα υποκαταστήματά της στο εξωτερικό (Αλβανία και Ρουμανία) αλλά και η χρονοβόρα διαδικασία επανάκτησης, της διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του λογιστικού της αρχείου, της  μεταφοράς και ανάκτησης όλων των σχετικών δεδομένων και ηλεκτρονικών αρχείων της, τόσο της προηγούμενης χρήσης όσο και της τρέχουσας και της εν νέου ανάληψης της ευθύνης για την  σύνταξη και κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της με υπάλληλό της λογιστή, μετά την  διακοπή της σύμβασης με πάροχο λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, υποχρεώνουν την εταιρία να καθυστερήσει την δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.  Η εταιρία θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει   το συντομότερο δυνατόν όλες τις παραπάνω διαδικασίες για την εν τέλει δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων

Share this Post