28.09.2017 – ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση μη δημοσίευσης Α’ Εξαμήνου 2017

Wpaegadmin/ September 28, 2017/ Announcements

Προς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110,104,42 Αθήνα
ΥΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Η ΑΕΓΕΚ  σε συνέχεια της από 26.9.2017 ανακοίνωσής της, σχετικά με την προσπάθεια που έκανε για την έγκαιρη δημοσίευση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του α’ εξαμήνου 2017, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι αν και παραλλήλως, με τις καθυστερημένες και εν τέλει δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεις 2016, εργαζόταν εντατικά  και για την ολοκλήρωση σύνταξης και κατάρτισης της εν λόγω εξάμηνης έκθεσης,   θεωρώντας, βεβαίως πρόωρη την πιθανολόγηση επίτευξης του παραπάνω στόχου, εντούτοις συνεχίζει τις εντατικές της προσπάθειες ώστε να προλάβει την λήξη της  εκ του νόμου προθεσμίας την 30.9.2017. Παραταύτα σήμερα προέκυψαν αιφνιδίως  θέματα σχετικά με τα  άρτι ληφθέντα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα των υποκαταστημάτων και θυγατρικών  του Ομίλου στο εξωτερικό  (Αλβανία και Ρουμανία)  τα οποία χρήζουν απαραιτήτως,  εκ νέου αναζήτηση  επιπρόσθετων στοιχείων και αναγκαίων διευκρινίσεων και διορθώσεων από το εξωτερικό. Το  πρόβλημα αυτό παρεμποδίζει  την κατά τα άνω έγκαιρη   δημοσίευση, η ΑΕΓΕΚ όμως πιστεύει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν ληφθεί τα αναγκαία  στοιχεία ώστε να είναι σε θέση να δημοσιεύσει ολοκληρωμένη την εξαμηνιαία έκθεσή της για το α’ εξάμηνο του 2017.

Share this Post