30.11.2017 – ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων A εξαμήνου 2017

Wpaegadmin/ November 30, 2017/ Announcements

ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων A εξαμήνου 2017.

Η ΑΕΓΕΚ στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 παρ. 1.Β. και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση και Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων α εξαμήνου  1/1/- 30/06/2017, θα πραγματοποιηθεί  σήμερα Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 . Η ανάρτηση θα γίνει στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) .

 

Share this Post