Εκτακτικές Γενικές Συνελεύσεις 2011

Wpaegadmin/ December 31, 2011/ EktaktesSinelefseis

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Σχέδιο αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Έκθεση ΔΣ ΑΕΓΕΚ για παροχή εγγύησης υπέρ ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ κατ’άρθρο 23α παρ.1β Ν.2190/1920 Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου