Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2022

Wpaegadmin/ July 28, 2022/ EktaktesSinelefseis

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2022 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Συνολικός αριθμός των μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου. Δικαιώματα Μετόχων Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου Έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ προς την Έκτακτη Γ.Σ

Read More

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2011

Wpaegadmin/ December 31, 2011/ EktaktesSinelefseis

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Σχέδιο αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Έκθεση ΔΣ ΑΕΓΕΚ για παροχή εγγύησης υπέρ ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ κατ’άρθρο 23α παρ.1β Ν.2190/1920 Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου