Οικονομικές Καταστάσεις 2002

Wpaegadmin/ December 31, 2002/ Financials

Ισολογισμός

Ενοποιημένος Ισολογισμός 2002

Εταιρικός Ισολογισμός 2002

Περιοδικές Καταστάσεις

Εταιρική Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση (1/1/02-31/03/02)

Εταιρική Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση (1/1/02-30/06/02)

Εταιρική Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση (1/1/02-30/09/02)

Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση (1/1/02-31/12/02)

Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση (1/1/02-31/03/02)

Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση (1/1/02-30/06/02)

Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση (1/1/02-30/09/02)

Εταιρική Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση (1/1/02-31/12/02)

Ταμειακές Ροές

Κατάσταση Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών των Χρήσεων 2001 – 2002

Κατάσταση Εταιρικών Ταμειακών Ροών των Χρήσεων 2001 – 2002

Ετήσιες Ανασυνταγμένες Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Αναμορφωμένες Οικ. Καταστάσεις για τη χρήση 2002

Share this Post