Οικονομικές Καταστάσεις 2009

Wpaegadmin/ December 31, 2009/ Financials

Πρώτο Τρίμηνο

Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση A’ τριμήνου 2009

Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων A’ τριμήνου 2009

Πρώτο Εξάμηνο

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.3556/2007 επί των ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/06/2009

Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2009

Εννεάμηνο

Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση εννεαμήνου 2009

Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων εννεαμήνου 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΓΕΚ επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01 έως 31/12/2009

Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων 2009

Share this Post