Τακτική Γενική Συνελεύση 2020

Wpaegadmin/ August 12, 2020/ TaktikesSinelefseis

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ των Μετόχων. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ των Μετόχων Συνολικός αριθμός των μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου Δικαιώματα Μετόχων Έκθεση επιτροπής ελέγχου 2019

Τακτική Γενική Συνελεύση 2019

Wpaegadmin/ July 22, 2019/ TaktikesSinelefseis

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ των Μετόχων. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ των Μετόχων Συνολικός αριθμός των μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου Δικαιώματα Μετόχων Σχέδιο Τροποποίησης Κατασταστικού Σχέδιο πολιτικής αμοιβών

Τακτική Γενική Συνελεύση 2014

Wpaegadmin/ December 31, 2014/ TaktikesSinelefseis

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 27-06-14 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σχέδιο αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Περίληψη σχεδίου τροποποίησης καταστατικού  

Τακτική Γενική Συνελεύση 2013

Wpaegadmin/ December 31, 2013/ TaktikesSinelefseis

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 28-06-13 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σχέδιο αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Περίληψη σχεδίου τροποποίησης καταστατικού